Byamän

BYAMÄN

Benestads byamän består av fjorton gårdar varav tre aktiva bönder

som träffas vår och höst när åldermannen kallar till stämma.

Ålderman väljs för ett år i taget.

Han håller i byastämman samt förvarar byakista och budkavel.

 

Ålderman 2017, Peter Odengran, Mariedal

Byakista

Foto: Anette Brunsell

Byakistan med byns handlingar, budkavel och klubba.

Kistan gjord av Christer Johansson som gåva till Byamännen 2007.

Budkaveln gjord av Lars-Erik Andersson, skänkt 1972.

 

Webmaster: Niclas Georgsson