Fiske

SJÖN SALENS FISKEVÅRDSOMRÅDE

 

 

Benestad är en del av sjön Salens fiskevårdsområde. Salens FVOF arbetar aktivt och kontinuerligt med fiskevård med bland annat inplantering av ål, håller ned andelen vitfisk, samt ökar tillgängligheten till sjön.

 

Ordförande Anders Koskull Engaholm

 

Fiskekort och sjökort kan köpas hos fisketillsyningsman Bengt Aronsson, Benestad Solhem

tel 070-654 11 47

 

För utförlig info se http://fiskeriket.eu/index.php/salen

 

 

 

Foto: Anette Brunsell

 

Sjön Salens västra strand nedanför Kloster.

 

Webmaster: Anette Brunsell