Fiske

FISKE

Sjön salens Fiskevårdsområde

Benestad är en del av sjön Salens fiskevårdsområde. Salens FVOF arbetar aktivt och kontinuerligt med fiskevård med bland annat inplantering av ål, håller ned andelen vitfisk, samt ökar tillgängligheten till sjön.

 

Ordförande

Anders Koskull Engaholm

 

Fiskekort och sjökort

kan köpas hos fisketillsyningsman

Bengt Aronsson

Benestad Solhem tel 070-654 11 47

 

För utförlig info se

http://fiskeriket.eu/index.php/salen

 

Foto: Anette Brunsell

Sjön Salens västra strand nedanför Kloster.

Webmaster: Niclas Georgsson