Foto_alvastigen_invigning_150823

Foto: Mikael Nilsson, Niclas och Lisa Georgsson