Foto_Lönnrosor_131029

KURS I LÖNNROSOR 13-09-29

Övre raden: Petra Lund, Britt Håkansson, Barbro Svensson, Inger Karlsson, Ingrid Sawall.

Nedre raden: Sofia Johansson, Lina Johansson, Monika Ericsson.

Webmaster: Anette Brunsell