Fornminnen

FORNMINNEN

Benestad är rikt på fornlämningar och de kommer att presenteras här efter hand

 

MILSTENAR

Milstenarna längs de svenska vägarna började sättas ut under drottning Kristinas tid på 1600-talet. De var en del i den s k gästgivareordningen från år 1649. Gästgiverier, värdshus med övernattningsmöjligheter och mat, och skjutsstationer skulle finnas längs vägarna. Milstenarna visade den som utnyttjade skjutsarna hur långt han åkt och alltså vad han skulle betala. Milstenarna var den tidens taxametrar.

 

Många stenar står kvar idag längs våra vägar. En del har blivit skadade under årens lopp, andra har flyttats i samband med vägbyggen. En del står kvar vid gamla vägsträckningar.

 

Sommaren 2014 reparerades Benestads norra milsten. Den finns vid nuvarande Pålavägen som tidigare var en del av häradsvägen.

 

Fler bilder från detta tillfälle finns under hembygdsförening/bildarkiv

 

Kjell Jansson, Anders Nordström och Åke Arvidsson juni 2014

Foto: Mikael Nilsson

 

Nästa sten, om när man kommer från norr står i en beteshage på Fridhems ägor, öster nuvarande väg 619 vid norra infarten till Markemyr och Blendabaden.

Foto: Anette Brunsell

 

Båda desa järntavlor är gjutna på Huseby bruk enligt märkning

 

BROSTENAR

Brostenarna talade om vilken gård som hade ansvaret för att sköta en viss vägsträckning och hur långt.

 

MItt i byn längs väg 635 hittar man två stenar och en av trä. Troligen har en sten ersatt markeringen av trä. Man vet att den senare haft text. Den finns en liknande i trä känd sen tidigare i Sverige, men Benestads kan vara den enda i sitt slag som finns kvar.

Foto: Anette Brunsell

 

Också mitt i byn, vid grinden till Södregård finns denna brosten som talar om att Södre gård är skyldig att underhålla 3112 fot av häradsvägen.

 

SKÅLGROPAR

Åke Arvidsson vid en av stenarna med skålgropar belägna i hagen norr om Norregård. Här gick också en av de gamla vägarna mot sjön Salen innan sjukhemmet Hallanäs byggdes. Fortsättningen på den gamla vägen är nuvarande grusväg till Kloster.

Foto: Anette Brunsell

 

JÄRNÅLLDERSGRAVARNA I NORREBACKE

 

TUMLINGERÖR

 

BRUARÖR

 

RYTTARRÖR

 

DOMARRING ÄNGANÄS

 

ÄNGANÄS KVARN

 

Webmaster: Niclas Georgsson