Foto_vårstädning_140427

BILDARKIV

 

Bilder från vårarbetet i Slätthagen 2014-04-27

Växtligheten inventerades, ängblommor planterades, en stor gran sågades ner, gräsröjning runt Melinstugan och självsådda buskar togs bort från taken. Det hela rundades av med Kalles våfflor i gröngräset framför Hampusstugan.

 

Foto: Anette Brunsell

Webmaster: Anette Brunsell