Gårdsdag 180429


Foto: Lina Johansson


Städdag vid Benestagården/Slätthagen

Genomfördes med gott deltagande


Benestagården / Hembygdsförening

tackar för all hjälp

Gårdsdag 2018-04-29

Webmaster: Niclas Georgsson