Tomtymys 181209

Tomtemys i Slätthagen 9/12


Genomfördes med tomte som tog imot önskelistor,

lotteri, bildspel och fackeltåg med tomte.

Tack alla för den goda uppslutningen

Webmaster: Niclas Georgsson