20130915 Dop Slätthagen

   Prästen.., Kajsa Nordström med Ollie, Conny Tinnuri och Liam

 Ollie Tinnuri döps i Slätthagen 20130915 

                     Faddrarna Johannes Nordström och Malin A Nordström med Ollie

Webmaster: Niclas Georgsson