20140624 Reperation av Milstenen

Milstenen nära Vitabro nuvarande Pålavägen

repareras och sätts tillbaka på plats.


Reperation av Milstenen 20140624

Foto: Mikael Nilsson

Webmaster: Niclas Georgsson