Historik

HISTORIK

Benestads byamän beslutade på en byastämma i början av 1950-talet att bilda en hembygdsförening.

Föreningens syfte är att inom Benestad by verka för kultur och naturskydd, dokumentera gamla handlingar, foton sägner och berättelser, samt verka för att alla föremål av kulturhistoriskt värde tillvaratages. Särskilt intresse må ägnas de gamla ryggåsstugorna och det område som kallas Slätthagen.

Hembygdsföreningen är en ideell förening och är beroende av att vi alla i Benestad och de med anknytning till byn visar intresse och lämnar över ett kulturarv till kommande generationer som vi kan vara stolta över.


Text: Kjell Jansson, foto: Anette Brunsell

Webmaster: Niclas Georgsson