Start

 Anslagstavla


Välkommen till årsmöte för
Benestad Byamäns Hembygdsförening

Torsdag 25 augusti 2022


Vi börjar med slåtter i Slätthagen kl 17:00

med efterföljande årsmöte kl 19:00.

Medtag räfsa och egen fika.


Utöver stadgeenliga punkter kommer Mikael Nilsson att berätta om Benestad och den nya vandringsleden vid Kloster.


//Styrelsen


Ny stig att gå!

Provade ”Görans stig” idag, gör det ni också.

Rundan startar vid järnvägstunneln och går längs järnvägen, sedan en fin slinga i skogen och sedan traktorvägen tillbaka.
Blir ca 1,8 km. I skogen är det grusat jätte fint.
Stort tack till Göran Lindahl

Unika besökare sen 14-01-13

Antal besök totalt

Webmaster: Niclas Georgsson