Bakgrund

Historiskt har fiskerätten i sjön Salen tillhört byamännen och det fick bedrivas inom det område som tillhörde byn.

Fisket hade förr stor betydelse för självhushållet och var för många en viktig ingrediens för att dryga ut den tidens brist på livsmedel.


Under 1900-tales första hälft fanns det två yrkesfiskare i Benestad, nämligen bröderna Peter Andersson Berghem och Ernst Andersson Solhem och båda var inflyttade från Hagstad torp under Engaholm.

I olika perioder har det även förekommet yrkesfiske i senare tid.


Salen hade förr sandbotten och ett vatten som var kristallklart, av driksvattenkvalité. Efter sjösänkningen 1930-1931 och Alvestas utbyggnad med bostäder och industrier (KLS) m.fl. med utsläpp utan rening, förändrades vattenkvalitén drastiskt.

Vid sjösänkningen förändrades även fiskens lekplatser och fiskbeståndet. Den berömda Salenbraxen upphörde.


När Salens fiskevårdsområde bildades beslutades att man skulle anskaffa en storryssja för att reducera det stora beståndet av vitfisk och tusenbröder. Till exempel mört, ruda, sarv, braxen och småabborre som helt enkelt blivit för många och stannat i växten.

Ål och gös har inplanterats och gösen är åter på tillväxt.


Av Kjell Jansson

Webmaster: Niclas Georgsson

BAKGRUND