Anslagstavla

 Anslagstavla

ÅRSMÖTE 2023


Kallelse ÅRSMÖTE Benestagården

Fredag 17 mars 19:00

Kom och forma dess framtid du också,

Vi bjuder på underhållning från Benestad Bryggeri

och mat med Catering Lokstallet i Benestagården.

samt kaffe och kaka.


Förslag från styrelsen (proposition) förslag på renoveringar

Anmälan görs till Lina Johansson

mobil 073-310 00 33

senast måndag 13 mars


OBS! Glöm ej betala medlemsavgift innan årsmötet,

om ni vill ha någon rösträtt på årsmötet.


Medlemsavgift betalas enklast via swish nr:1231686641

100 kr/person eller 200 kr/fastighet

I meddelande ange:

Medl.avg PersonFör Efternamn

alternativt

Medl.avg FastighetFör Efternamn


Programblad med inbjudan Årsmöte


Förslag Dagordning Benestagården 2023


Följ oss gärna också på facebook Benestadinfo

Program (infoblad) tillika kallelse anslås även på Anslagstavlor

OBS! Vidarebefordra gärna till medlemmar som saknar kallelsetill årsmöte i Benestadgården.

Vet ni några som saknar e-post/facebook SKRIV UT Program (infoblad)

tillika kallelse och ge till dessa.


Välkomna hälsar Benestagården

Prova gärna våra promenad stigar

Webmaster: Niclas Georgsson