Historik

År 1967 efter nära 50 år upphörde skolverksamheten i Benestad skola, enligt gamla uppgifter från 1860-talet förekom enklare undervisning för barnen i Benestad och Änganäs på Benestad Södergård. I slutet av 1800-talet flyttades undervisningen till den nyuppförda västra skolan på Hamrarna (Malmqvists).

År 1918-1919 flyttades undervisningen till den nybyggda skolan i Benestad by, som kända lärarprofiler under årens lopp kan nämnas småskollärarinnan Karin Rogdahl, Erik Pettersson, Bror Lindberg, Kurt Trollius och Sven Högberg.

År 1968 bildades Stiftelsen Benestadgården för att förvalta och underhålla skolbyggnader och tomtmark.

Av Kjell JanssonNågra dokument troligen från bildning av Stiftelsen Benestadgården

Stadgar Stiftelsen Benestadgården

Ordningsregler Hyresgäster Stiftelsen Benestadgården

Ordningsregler Vaktmästare Stiftelsen Benestadgården

Ordningsregler Slöjdsalen Stiftelsen Benestadgården


Från en något senare tidpunkt

Inventarieförteckning Benestagården_1981


Webmaster: Niclas Georgsson

Historik