Hembygdsförening

Hembygsförening

Aktiviteter planeras efter hand och anslås på förstasidan,

på byns anslagstavlor och ibland med lappar i brevlådorna, så håll utkik!


Genomförda Aktiviteter finner du under Aktiviteter

Bilder från våra Aktiviteter finner du under Bildarkiv

 

Medlemskap i hembygdsföreningen är gratis och vi är helt beroende

av ideellt arbete för att bevara Slätthagen med småstugorna och utveckla föreningen.

Historik

Benestads byamän beslutade på en byastämma i början av 1950-talet att bilda en hembygdsförening.

Föreningens syfte är att inom Benestad by verka för kultur och naturskydd, dokumentera gamla handlingar, foton sägner och berättelser, samt verka för att alla föremål av kulturhistoriskt värde tillvaratages. Särskilt intresse må ägnas de gamla ryggåsstugorna och det område som kallas Slätthagen.

Hembygdsföreningen är en ideell förening och är beroende av att vi alla i Benestad och de med anknytning till byn visar intresse och lämnar över ett kulturarv till kommande generationer som vi kan vara stolta över.

Text: Kjell Jansson, foto: Anette Brunsell

Hjälp till

Vill du på nåt sätt bidra med arbete, kunskap eller ekonomiskt.


Kontakta Mikael Nilsson 070-3294523.

Eller genom att skicka meddelande i formulär nedan


/Styrelsen

 
 
 
 
 

Webmaster: Niclas Georgsson