Historik

HISTORIK

Jakten har under århundraden haft stor betydelse för att bidra med att lindra svälten och skaffa fram kontanter genom att sälja skinn av räv mård, ekorre, bäver m.m. på Seffra-mässe marknad i Växjö.

Ett fullpälsat vinterrävskinn i början av 1920-talet innbringade en summa som motsvarade en halv årslön för en jordbruksarbetare vid den här tiden.


Mellersta Allbo Jaktvårdsförening i Benestad bildades år 1920 på initiativ av Oskar Olofsson och Karl Andersson i Änganäs och torde vara en av de äldsta i länet. Bildandet gick naturligtvis inte helt friktionsfritt och det krävdes åtskilligt av arbete och diplomati innan projektet var i hamn. Tidigare hade jakten dominerats av herrejägare, som ofta för några spottstyvrar arrenderat jakträtten i flera socknar och därmed uteslutit de unga bondpojkarna från jakten på sina fädernegårdar. I Benestad och Änganäs var det distriktsveterinär Ivar Hässler som disponerade jakten. När nu Oskar Olofsson, Karl J Andersson, Gustav Andersson m.fl beslutat att överta jakträtten, inte bara på sina egna gårdar utan även på grannars, uppstod givetsvis åtskilliga svårigheter. Veterinär Hässler blev naturligtvis rasande och de gamla bönderna som var beroende av veterinären när deras kor blev sjuka, var rädda och bekymrade. Konflikten kunde så småningom lösas genom att veterinär Hässler blev medlem.


Föreningens första åtgärd blev att under fem år helt fridlysa skogs- och fälthare, samt starta en intensiv jakt på räv och kråkfåglar. Tillgången på vilt var annorlunda förr. Det fanns tjäder, orre, rapphöns, änder och någon enstaka älg. (Enligt en gammal uppgift sköts den första älgen i Benestad 1904 av rättare Andersson på Lidhem). Idag, nittio år senare är viltstammarna helt annorlunda. Av tjäder, orre och svenskhare (skogshare) kan det finnas några enstaka exemplar. Rapphöns har helt försvunnit. Älg, rådjur och tyskhare (fälthare) har ökat. Sädes- och kanadagås förekommer i rikliga mängder. Ett nytt vilt som har varit borta i hundratalstals år och som har återkommit är vildsvinet och på sina håll ställer det till stora problem för jordbruk och villaägare.


/Kjell Jansson

Webmaster: Niclas Georgsson