Ägare - Medlem

Ägare - Medlem


Benestagården, dvs. Benestad gamla skola

ägs av Föreningen ”Benestagården” from 2019-01-01

och ansvarar för skötsel och uthyrning.


Medlemsavgift

100 kr/person eller 200 kr/fastighet

Betalas via swish nr: 1231686641

I meddelande ange:

Medl.avg Person För Efternamn

alternativt

Medl.avg Fastighet För Efternamn


Initiativ och idéer till aktiviteter välkomnas.

Hör gärna av er till någon i styrelsen eller festkommittén.


Webmaster: Niclas Georgsson