20130811 Byavandring

Byavandring 20130811


Från forntid till nutid en berättelse

om Benestad med Kjell Jansson 

 

Kjell Janssons mamma Anna

undrar varför jag skall här stanna ?

Slagsmål och fylleri

här känner man sig ej fri.

Men våran Kjell blir född och bondeman

som mycket om trakten berätta kan.

Benestad skola  öppnas på 1900-  tal

men först ut var Nordströms skola med läsesal.


Äldsta fornläming är Brua röra

stig av hästen och inte störa.

Här börjar historien om  Benestads gamla

och inte i hällkista ramla

och efter  kvinno -  och barna reliker  famla.


Bastu Backe med Norrby basta

Ludvig Karlsson rökte så att han sig förhasta

så stugan brann opp

fast han ropa stopp.


1000 årig Ek prydde Allmänningens äga,

kunde man sig därunder trevlig samvaro förpläga ?


Bläckehornet stuga var svart som skolans bläck

Erika Brittas var byns äldsta hus men det är väck.


Nygård har en gammal lada

här samlades foder så djuren blev glada.

Benestad Herrgård har en sommarladugård

med gjutet foderbord för kossornas fina vård.


Kjell talar om att järnvägen kom 1863

Det var en god idé.

Över den byggdes en träa - bro

uppå den blev det dans och tjim och tjo.


Folk fick jobb i banvaktsstugor 3.

Samt resa till Kloster kunder de

för att vårda röst och sjunga mä´.

Men 1952 brann det  opp

av en vilsen själ i sin kropp.

 

Midsommarfesta ville man då !

och fick till Johans äng då gå.

Därefter gick man till hergårdens 1300 - tals hus

var det mycket glädje och rus ?


Gjutafolket i StorBritanniens land

kär maka de i  Danmark  fann

flytta till Sverige båd maka och manna,

byggde Gjutagårdar för att stanna.


Vad hände då på 30- talen ?

Då sänkte man Salen !

Kartan fick ritas om

innan man med roddbåt kom.

Rodde från tegelbruk till Kroauddes strand

för att glädjas av Nordtröms utskänkning på land.


Vapensköld finnes på ArmLo Arm

med kula vid sin barm.

Ty han blev skjuten i Rysslands krig.

Därav namnet han tog sig.


Nya vägen grävdes fram

och 10 gravar från brons och järnålder fann.

Anderbjörk fann ben av ryttarens häst

kanske flera fick vila här som begravningsgäst ?


Var,  var då Benestad by ?

Jo söder härom är vacker vy

med 7 ladugårdar bakom Per Gustafssons sten

och gamla hästaben.


150 års sen kom laga skifte hit

och byn blev flyttad en bit.

1850 ägdes Fridhem och Billagård stuga

billa=  en utmark av Benestad Herrgård fick duga.


Som tur sänktes våran sjö

och vem kom med självständighetens frö ?

Furö tillhörde Nordströms då

och Sofie Ö fick till Herrgården gå.

Mitt hus  blev ett minne från statartiden blott

för en ny jordbit vi fått.


Vi hör också berättas om Gustavs fornminne

gamla namnen ; Skavsnäsudde ( Kroaudde)Harsnäs ( Hästnäs ) vi finne.

Tänk vad man på gamla kartor kan finna !

kanske en gammal Blendakvinna ?


På Söra Gäre drömmer vi oss tillbaka om äldre dar.

När det vatten var.

Fiska gäddorna vid stinkestenen många ,

rodde till Benestads Dansbana för att kvinnfolket fånga.


Gunnar Ohlsson han var smart

fick på affären i Benestad fart

Någon sa det var syndapeng

men till dansbanan gick ett glatt virvlande gäng.


Tumlinge rör Jätten tyckte ej om kyrkans filosofi 

ville fri från den bli

kastar ett fång sten

men skräms att ljudet och tappar dem vid dess ben.


Husebys järnmalm  på Furö lades då

Mörka myrens Troll kunde se den uppå.

Såg de också Vargen vid Högelid fångad i sitt nät,

1826 var året det.


Svalekullens Elin Johanssdotter och Johannes Karlsson fick en liten en dräng,

tillkommen i  Benestad herrgårds säng ?

Hans faddrar var Mörner med mera

Adlig titel ger Hampusstuga att husera.


Mycket service finner vi

Kalle skrädderi och krog från eget bränneri

då kände man sig lycklig och fri.

Nordströms länsmansgård visar på att det ska skipas rätt

med detta exempel sätt !


Måns stack ner Nils Jönsson med en kniv

när det blev kiv.

Men Måns handlat i självförsvar,

han var en redig karl.

Men andra gången han yxan tog

då fick länsman nog

dömde han att mista sin skalle

efter han i fingerkroksslagsmålet falle.


Tack Kjell Jansson för dina levande berättelser från Forntid till Nutid

Eva Welinder på Svalekullen 20130811


Webmaster: Niclas Georgsson