20131029 Kurs i Lönnrosor

Kurs i Lönnrosor 20130929

Övre raden: Petra Lund, Britt Håkansson, Barbro Svensson, Inger Karlsson, Ingrid Sawall.

Nedre raden: Sofia Johansson, Lina Johansson, Monika Ericsson.

Webmaster: Niclas Georgsson