20140427 Vårstädning i Slätthagen

Vårstädning i Slätthagen 20140427

Växtligheten inventerades, ängblommor planterades, en stor gran sågades ner, gräsröjning runt Melinstugan och självsådda buskar togs bort från taken. Det hela rundades av med Kalles våfflor i gröngräset framför Hampusstugan.


    Foto: Anette Brunsell

Webmaster: Niclas Georgsson